'Dubbelen zoeken' is een hulpmiddel dat ontwikkeld is om naar identieke bestanden te zoeken die systeemruimte in beslag nemen. Nadat het deze bestanden gevonden heeft, krijgt u de mogelijkheid om één ervan te verwijderen.


Ga als volgt te werk om naar dubbele bestanden te zoeken:


  1. Klik in de startpagina op de knop Dubbelen zoeken.
  2. Klik op de knop Bladeren... om de selecteren waar u naar dubbele bestanden wilt zoeken.
  3. Selecteer een map en klik op OK. Klik op Dubbelen zoeken om het zoeken te starten.
  4. Plaats in de lijst met gevonden onderdelen een vinkje naast alle bestanden die u wilt verwijderen of verplaatsen.
  5. Klik vervolgens op Onderdelen verplaatsen om ze naar een andere locatie te verplaatsen of klik op Onderdelen verwijderen om de bestanden te verwijderen.


PC Health Advisor detecteert geen belangrijke systeembestanden of bestanden waarvan het niet veilig is om ze te verwijderen.


U kunt ook elk bestand openen om het te onderzoeken door er een vinkje naast te plaatsen en op de knop Onderdeel openen te klikken.


Als u een dubbel bestand ziet maar u wilt daar geen actie voor ondernemen, kunt u er een vinkje naast plaatsen en op Verwijderen uit lijst klikken om het bestand bij toekomstige scans over te slaan.