Een herstelpunt is een speciale kopie van de systeeminformatie en instellingen die op een bepaalde datum en tijd zijn vastgelegd. Als er in de toekomst iets verkeerd gaat, kunt u de instellingen herstellen zoals ze waren op het tijdstip waarop het herstelpunt gemaakt is. Standaard is PC Health Advisor ingesteld om automatisch een herstelpunt te maken telkens wanneer na een scan een onderdeel is opgeruimd.


Zo kunt u een herstelpunt maken met PC Health Advisor:


  1. Klik in het hoofdvenster op het tabblad Schijf.
  2. Selecteer Herstelpuntbeheer.
  3. Klik op Herstelpunt maken.
  4. Klik op OK als een bevestiging verschijnt van het maken van het herstelpunt.


Zo kunt u uw computer naar een eerder punt herstellen:


  1. Klik in het hoofdvenster op het tabblad Schijf.
  2. Selecteer Herstelpuntbeheer.
  3. Selecteer een herstelpunt in de lijst en klik op Herstellen.


U kunt oude herstelpunten ook verwijderen door ze te selecteren en op Verwijderen te klikken.