Du kan bruke Filtypebehandling i PC Health Advisor for å få informasjon om en bestemt filtype og for å motta en liste over anbefalt programvare som kan åpne filen.

Filtypebehandling lar deg ikke bare få informasjon om en bestemt filtype, den har også følgende tilleggsfunksjoner:

Administrere programmer:

Du kan bruke filutvidelsesbehandlerverktøyet til å kontrollere hvilke programmer som er knyttet til hver filtype på datamaskinen. Du kan filtrere elementene som er på listen, for bedre å identifisere eller enkelt ut et bestemt element. Når du har gjennomgått informasjonen i listen, kan du velge å endre en filforening. For å gjøre dette må du klikke på knappen Endre ved siden av hvert element, og velg eller finn et nytt program.

Overvåkingsfilforeningendringer:

Filtypebehandling-verktøyet er veldig nyttig for å holde oversikt over endringer i filforeninger. Hvis du for eksempel installerer ny programvare og det nylig installerte programmet endrer tilknytningen av eksisterende filer på systemet, vil skjermverktøyet varsle deg ved å vise en popup-melding. I disse situasjonene kan du klikke på varselet som vises og bli ledet til siden Filutvidelsesbehandling. Du kan da velge å godta endringen eller tilbakestille den til programmet du bruker for den filen.