Av og til når du kjører søk med PC Health Advisor, kan det hende at Firefox-bokmerkene går tapt. Dette er fordi Firefox lagrer bokmerkedata på én enkelt plassering som også brukes til å lagre informasjon om nettleserhistorikken. Når nettleserhistorikken blir fjernet, kan også bokmerkeinformasjonen gå tapt.

Slik hindrer du at PC Health Advisor fjerner denne informasjonen flere ganger:


  1. Åpne PC Health Advisor og klikk kategorien Innstillinger øverst på startsiden.
  2. Klikk Personverninnstillinger.
  3. Under Nettleserhistorikk klikker du Firefox (klikk en kategori for å vise eller skjuler den).
  4. Fjern merket for Netthistorikk, i tillegg til eventuelt andre kategorier du ikke vil rense.


Når du har utført endringene ovenfor, vil ikke lenger PC Health Advisor fjerne Firefox-bokmerkene under et søk.


Gå til denne koblingen for mer informasjon om hvordan du gjenoppretter eventuelle rettigheter for bokmerker som har gått tapt.