Gjennomsøke datamaskinen:


Før du gjennomsøker kan du angi hvilke elementer PC Health Advisor skal fjerne ved å klikke kategorien Innstillinger. Her kan du velge Personverninnstillinger eller Registerinnstillinger for å styre hva som skal oppdages av et søk. Når du er klar til å søke, klikker du Til startsiden og deretter Klikk for å starte søk. Når søket er fullført, kan du velge hva som skal repareres.

Optimere datamaskinen:


Når søket er fullført, viser en indikator for tilstandsnivå den samlede tilstanden til datamaskinen. Det vises også et sammendrag over oppdagede elementer der du kan se gjennom potensielle reparasjoner og avgjøre hvilke du trenger.


Reparere oppdagede elementer:


Hvis du vil reparere feil som oppdages av PC Health Advisor, klikker du den grønne knappen ved siden av kategorien du vil reparere, eller klikker Reparer alle for å reparere feil i alle kategoriene. PC Health Advisor må starte datamaskinen på nytt for å reparere noen av kategoriene. Lagre arbeidet ditt og lukk eventuelle programmer som kjører, før du reparerer feil med PC Health Advisor.


Verktøy for optimering og disk:


PC Health Advisor inneholder også mange forskjellige verktøy du kan bruke til å optimere datamaskinen eller frigjøre plass. Verktøyene omfatter Prosessbehandling, Oppstartbehandling, BHO-behandling og flere andre. I kategorien Disk finner du også Duplikatfilsøker, Gjenopprettingspunktbehandling, Defragmenteringsbehandling og alternativer for hurtig fjerning av Internett-historikken.