Efter en scan kan du flytte et detekteret element til siden ignorer indstillinger. Under Fix-trin vises en liste over de fundne genstande. Ved at ignorere et element bruger PC Health Advisor ikke en rettelse og ignorerer i stedet det for kommende scanninger. Fra siden Ignorer indstillinger har du mulighed for at fjerne elementer fra listen.

Beskyttelse af personlige oplysninger, der blev registreret, har ikke en ignoreringsfunktion. I stedet kan du deaktivere disse elementer ved hjælp af funktionen Privacy Settings.

Til at begynde med er der her et eksempel på, hvordan man ignorerer et detekteret element fra scanningen.

For at sende et emne til listen Ignorer indstillinger:


  1. Klik på linket Rediger tilknyttet en af de scannede kategorier.
  2. Klik på Ignorer placeret i slutningen af hver elementindgang.
  3. Klik på Ja.


Elementet fjernes fra listen over registrerede problemer og placeres i listen, der findes på siden Ignorer indstillinger.

Ignorer indstillinger side

Du kan se siden Ignorer indstillinger for at se listen over elementer, der ignoreres for kommende scanninger.

Sådan får du vist siden Ignorer indstillinger:

Klik på fanen Indstillinger i hovedvinduet, og klik på knappen Ignorer indstillinger.
Du kan udvide en kategori for at vise de angivne varer.

For at udvide et element på siden Ignorer indstillinger:


  1. Klik på kategorioverskriftsområdet.
  2. Du kan fjerne elementer i listen, så de igen er tilgængelige for at blive scannet og registreret.


Sådan fjerner du elementer fra listen på siden Ignorer indstillinger:

Klik på den tilknyttede Fjern ikon-knap.