Et computersystem fragmenteres, når der gemmes filer i spredte småbidder. Dette skyldes typisk, at der slettes filer og programmer, hvorefter nye filer gemmes på samme harddisk. Fragmenteringen går ud over ydelsen, og hvis systemet er overfragmenteret, kan det tage ekstra lang tid at starte programmer eller åbne filer.

Dette problem løses ved at foretage en defragmentering. Processen består af en analyse af systemet for at konstatere, om en defragmentering er nødvendig. I bekræftende fald fortsætter PC Health Advisor med en fysisk oprydning på disken, så forskellige afsnit af de enkelte filer samles. Der ændres ikke ved filernes placering på computeren.


Sådan defragmenteres computeren:


 1. Åbn PC Health Advisor, og vælg fanen Disk i toppen af programmet.
 2. Klik nu på knappen Defragmenter.
 3. Angiv under overskriften Diskenhed, hvilken harddisk der skal scannes.
 4. Klik på knappen Analysér. Derved scannes drevet, og hvis det er fragmenteret, bliver du spurgt, om du vil fortsætte.


Bemærk! Mens PC Health Advisor defragmenterer drevet, kan det vise sig, at der ikke er plads nok på disken til at defragmentere en fil. I det tilfælde defragmenterer programmet så meget som muligt ved brug af den plads, der er ledig.

Sådan aktiveres eller deaktiveres planlagt defragmentering i PC Health Advisor:


 1. Åbn PC Health Advisor.
 2. Klik på fanen Indstillinger i toppen.
 3. Klik nu på knappen Plan for defragmentering.
 4. Klik på drevet, som du vil oprette eller fjerne en plan for
  • Brug knappen Slet, hvis du vil fjerne en plan.
  • Brug knappen Ny..., hvis du vil oprette en ny plan.
  • Brug knappen Rediger..., hvis du vil redigere en eksisterende plan.