Optimer Windows indeholder følgende indstillinger, der kan konfigureres

  • Tillad hybriddvale
  • Tillad dvale
  • Send fejl til Microsoft
  • Aktivér forhåndshentning
  • Aktivér pc-søgning
  • Ryd sidefil ved genstart


Hvis en indstilling er deaktiveret, skyldes det, at operativsystemet ikke understøtter den.

Du kan aktivere en vilkårlig indstilling ved at markere afkrydsningsfeltet ved siden den, eller deaktivere den ved at fjerne markeringen.

Tillad hybriddvale


Hybriddvale eller hybrid slumring er en funktion i Windows Vista og Windows 7 beregnet til stationære computere. Hybrid slumring kombinerer slumre- og dvaletilstand. Dokumenter og programmer anbringes på harddisken, hvorefter computeren går i standbytilstand, hvor der spares energi. Det er nyttigt, fordi du hurtigt kan komme i gang igen fra standbytilstand, og risikoen for at miste data ved et strømnedbrud reduceres. Når hybriddvale er aktiveret, anvender computeren den automatisk, når den går i dvaletilstand.


Tillad dvale


Dvalefunktionen er almindelig i de nyere Windows-operativsystemer. Det er en strømbesparende tilstand, som primært er beregnet til bærbare computere for at reducere forbruget af strøm fra batteriet. I dvaletilstand anbringes dokumenter og programmer på harddisken, hvorefter computeren slukkes. I dvaletilstand bruges mindst mulig strøm.


Send fejl til Microsoft


Microsoft har et fejlrapporteringssystem, hvor der vises en besked, umiddelbart efter at en fejl er opstået. Selvom den deaktiveres, bliver systemet ikke hurtigere, men mange brugere finder fejlrapporteringen irriterende.


Aktivér forhåndshentning


Forhåndshentningen i Windows-operativsystemer gør det hurtigere at starte Windows og forkorter tiden, det tager at starte programmer. Den sætter operativsystemet i stand til at genkende programmer, der benyttes oftest, og prioritere dem. Deaktivering af forhåndshentningen kan få negative konsekvenser.


Aktivér pc-søgning


Denne funktion er beregnet til søgning efter indhold på computeren og svarer til søgning på internettet. Søgningerne kan omfatte elementer som tekstdokumenter, multimediefiler (lyd, billede, video), webbrowseroversigter, e-mail-arkiver m.m. Søgeprogrammer som dette kræver, at systemet opbygger og vedligeholder indeksdatabaser, så funktionen kan frigøre systemressourcer.

Ryd sidefil ved genstart


Sidefilen indeholder virtuel hukommelse, der bruges til at gemme instruktioner eller data. Det er en skjult fil på computerens harddisk, som operativsystemer udnytter på samme måde som RAM (Random Access Memory). Processen, hvor dataene gemmes i sidefilen, kan gå ud over ydelsen. På de fleste nyere computersystemer vil dette dog ikke være mærkbart. Aktiveres denne indstilling, slettes sidefilen ved nedlukning, hvilket til tider kan medføre længere nedlukningstider. Sidefilen kan indeholde følsomme oplysninger, f.eks. adgangskoder, så mange sikkerhedseksperter anbefaler, at sidefilen slettes af hensyn til sikkerheden.