Et gendannelsespunkt er en særlig kopi af systemoplysningerne og -indstillingerne, der er gemt på et bestemt tidspunkt. Hvis noget fremover går galt, kan du gendanne dine indstillinger, som de var på det tidspunkt, hvor gendannelsespunktet blev oprettet. Som standard er PC Health Advisor indstillet til at oprette et gendannelsespunkt automatisk, hver gang et element renses efter en scanning.


Sådan oprettes et gendannelsespunkt med PC Health Advisor:

  1. Klik på fanen Disk i hovedvinduet.
  2. Vælg Styring af gendannelsespunkt.
  3. Klik på Opret gendannelsespunkt.
  4. Klik på OK, når du modtager en bekræftelse på, at gendannelsespunktet er oprettet.


Sådan gendannes computeren til et tidligere punkt:

  1. Klik på fanen Disk i hovedvinduet.
  2. Vælg Styring af gendannelsespunkt.
  3. Vælg et gendannelsespunkt på listen, og klik på Gendan.


Du kan også fjerne ældre gendannelsespunkter ved at markere dem og klikke på Fjern.