PC Health Advisor er som standard indstillet til at scanne to gange om ugen. For at se din tidsplan information åben PC Health Advisor klik på fanen Indstillinger og klik derefter på knappen Scan Schedule.

Sådan ændres scanningstiden:

  1. Klik på det tidsplan, du ønsker at ændre, for at vælge det.
  2. Klik på knappen Rediger.
  3. Ændr Planlægningsindstillingerne.
  4. Klik på OK.


At oprette mere end en tidsplan:

  1. Klik på knappen Ny.
  2. Indtast din ønskede skema.
  3. Klik på OK.


Planlægningsindstillinger:

Starttid - Timer og minutintervaller indstillet med drop-down bokse.

Planlagt På - Dage i ugen afkrydsningsfelter for at vælge en eller flere dage i ugen.

For at slette en tidsplan:

  1. Klik på det tidsplan, du ønsker at ændre, for at vælge det.
  2. Klik på knappen Slet.
  3. Klik på Ja.