Scanning af computeren:


Inden du scanner, kan du justere de elementer, som scanning fjerner, ved at klikke på fanen Indstillinger. Her kan du vælge indstillinger for personlige informationer eller indstillinger for registreringsdatabasen for at styre, hvad en scanning skal registrere. Klik på knappen Startside og derefter på Klik for at starte scanning, når du er klar til at foretage scanningen. Når scanningen er færdig, kan du vælge, hvilke områder der skal repareres.

Optimering af computeren:


Når scanningen er færdig, viser en indikator computerens generelle tilstandsniveau. Desuden vises en oversigt over registrerede elementer, hvor du kan gennemgå potentielle reparationer og beslutte, hvilke der er nødvendige.


Reparer registrerede elementer:


Klik på den grønne knap ved siden af den kategori, du vil reparere, hvis du vil reparere de fejl, som PC Health Advisor har fundet, eller klik på knappen Ret alle for at reparere alle fejl i alle kategorier. PC Health Advisor skal genstarte computeren, hvis visse kategorier skal renses. Gem dit arbejde, og luk eventuelle andre programmer, der kører, før du reparerer fejl med PC Health Advisor.


Optimer og Diskværktøjer:


PC Health Advisor har mange forskellige funktioner, du kan bruge ti. at optimere computeren eller frigøre diskplads. Funktionerne omfatter Processtyring, Startstyring, Styring af browserhjælpeobjekter m.fl. Under fanen Disk findes desuden en funktion til søgning efter dubletfiler, styring af gendannelsespunkt, defragmenteringsstyring og indstillinger til hurtig rydning af internetoversigter.